Hus, luftledning, åskmoln och blixt

Åska och elsäkerhet

Även om blixten inte slår ner i byggnaden kan elektrisk materiel skadas. Anledningen är att ström från blixtar går igenom de elektriska kablarna in i byggnaden.

Elektriska ledningar och metallstängsel kan, om de träffas av ett blixtnedslag, leda strömmen från blixten långa sträckor.

Strömmen tar sig då oftast in i byggnader med el- eller teleinstallationer. Detta är vanligast om det är en luftledning som matar in el i huset. För det mesta orsakar det inga problem men när åskan är särskilt kraftig kan överspänningen bli så stor att elprylar kan går sönder.

Även om blixten inte slår ner i byggnaden kan elektrisk materiel skadas. Anledningen är att ström från blixtar kan gå via de elektriska kablarna in i byggnaden. Det kan också bildas radiovågor som leder till höga spänningar som i sin tur skadar dina elprodukter.

Dra ur kontakter

Det enklaste sättet att undvika detta är att du drar ur alla kontakter när åskan går. Du kan även installera överspänningsskydd för elektrisk materiel. Åskskydd som kopplas in i vägguttagen finns att köpa i fackhandeln och ger ett visst skydd.