Åskmoln med blixt, träd och en kraftledning

Att vara utomhus när det åskar

Även om blixten kan slå ner var som helst, så träffar den oftast det högsta objektet i omgivningen. Håll dig därför borta från alla höga konstruktioner som till exempel master, stolpar och torn. Ett säkert avstånd motsvarar ungefär konstruktionens höjd.

Undvik gränsområdet mellan skog och öppna platser. Ställ dig heller inte i närheten av eller under enskilda träd eller små dungar. Ett säkert avstånd motsvarar ungefär trädets höjd eller några meter från de längsta grenarna. Gå gärna in i skogen.

Stå inte i närheten av byggnader eller bilar du inte kan använda som skydd. Undvik metallstängsel och andra konstruktioner.

Håll dig borta från backkrön, stränder, diken och bada inte. 

Omedelbar risk

Var mycket försiktig om du befinner dig i omedelbar närhet av ett åskmoln.Sprakande ljud eller urladdningar från höga punkter indikerar på fara.

Kan du inte söka skydd, huka dig och och håll ihop fötterna så mycket som möjligt. Detta gör att du för att undvika så kallad stegspänning som inträffar när blixten slår ner i marken och leder strömmen vidare.

I en grupp bör avståndet mellan individerna vara minst fem meter.