Led-lampa avger ledningsbundna störningar

Försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2011-10-18
  • Ärendenummer:11EV1909
  • Part i ärendet:Aaxsus AB
  • Tillverkare:Aaxsus
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Aaxsus
  • Modell:e-nr 8384206 art.nr. 1194
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Störning

Led-lampan avger störningar på elnätet. Störningarna ligger på 22,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare.En led-lampa.

Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Beställ kopior av ärendet

Du kan beställa kopior av ärendet från Elsäkerhetsverkets diarium. Se länken till höger för mer information.

Märkningen på led-lampan.

Märkningen på lampan.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson