Led-lampa avger störningar till elnätet

Försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2011-01-31
  • Ärendenummer:10EV3960
  • Part i ärendet:Unison
  • Tillverkare:Unison
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Unison
  • Modell:Dimmable GU10 4522227
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Störning

Lampan avger störningar på elnätet och ligger 7.7 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud.En LED-lampa som avger störningar.

Lampan saknar korrekt EG-försäkran.

Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Beställ kopior av ärendet

Du kan beställa kopior av ärendet från Elsäkerhetsverkets diarium. Se länken till höger för mer information.

LED-lampa med kartong.

 

 

 

 Lampan med tillhörande kartong.

Märkningen på kartongen till LED-lampan.

Märkningen på kartongen till lampan.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson