Béaba återkallar Babycook NEO

Tillverkare/säljare informerar. Béaba har valt att återkalla Babycook NEO, då det finns risk för att glasbehållaren kan explodera.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-06-13
  • Ärendenummer:19EV3425
  • Part i ärendet:Béaba
  • Tillverkare:Béaba
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Béaba
  • Modell:Babycook NEO
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Annan

Tekniska brister 

Glasbehållaren kan explodera då det är en defekt i glaset.

Åtgärder

Béaba har beslutat att återkalla alla sålda enheter. 

Kända försäljningsställen

Denna vara finns på åtskilliga ställen, varav många på nätet.

Mer information

Här kan du kontrollera om din produkt är berörd av återtaget. 

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson