Jula återkallar LED-strålkastare

Frivillig åtgärd. Jula har beslutat att återkalla strålkastaren Anslut 427633 och 427632 då det visat sig att den avger elektromagnetiska störningar.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-09-25
  • Ärendenummer:18EV1596
  • Part i ärendet:Jula AB
  • Tillverkare:Jula AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Anslut
  • Modell:427633
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Störning

Kända försäljningsställen

Jula 

Mer information om återkallelsen finns på Julas hemsida

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin