LED-lampa stör elnätet

Försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2010-08-11
  • Ärendenummer:10EV1585
  • Part i ärendet:Designlight Scandinavian AB
  • Tillverkare:Designlight
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Designlight
  • Modell:D-LGU301BD GU10 E-nummer: 8384576
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Störning

 En LED-lampa som avger störningar till elnätet. LED-lampan avger störningar till elnätet.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.

 

Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson