Whirlpool UK Appliances Ltd återkallar torktumlare (Indesit, Hotpoint, Swan, Creda, Proline) sålda i Storbritannien

Tillverkare/säljare informerar. Whirlpool UK Appliances Ltd återkallar torktumlare, som kan orsaka bränder.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-07-16
  • Ärendenummer:Inget
  • Part i ärendet:Whirlpool
  • Tillverkare:Whirlpool
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Whirlpool
  • Modell:Flera
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brand

Brister


Det finns en brandrisk vid användning av produkterna då brännbart material riskerar att komma i kontakt med varma delar.

Åtgärder

Om du har en torktumlare som omfattas av åtgärderna ska du sluta använda produkten och kontakta företaget, se mer information i länken nedan.

Information om återkallelsen

Modeller som omfattas av återkallelsen

Kända försäljningsställen

Whirlpool UK Appliances Ltd återkallar torktumlare som sålts i Storbritannien av ett flertal varumärken. Elsäkerhetsverket känner inte till om produkterna sålts i Sverige, men på grund av omfattningen av försäljningen publicerar vi information om företagets åtgärder även här.

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson