• Skriv ut

CDON.se tar tillbaka USB-laddare

En USB-laddare som sålts av CDON.se har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

En USB-laddare som sålts av CDON.se har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: AR-003) har sålts via internet på sajten CDON.com. Isolationsavstånd mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) saknas och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet.

Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid rotationsprov riskerar spänningsfarliga ledare att komma i kontakt med sekundärsidan.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning.

Samtliga märkningar inklusive CE-märkning saknas.

Äger du den här produkten?

CDON återtar alla sålda USB-laddare, och har kontaktat berörda kunder. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om frivillig åtgärd

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

USB-laddare

USB-laddaren.

Isolation

 

Här syns isolationsavståndet på kretskortet. Uppmätt är 0,4 mm där kravet är minst 4,0 mm. 

Transformator

Isolationsavstånden är uppmätt till noll. Ledningarna i transformatorn ligger alltså på varandra med bara lite lack mellan som isolation, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Lösa ledare i USB-laddare

 

Här syns det att nätanslutningen (230 volt) kan lossna och komma åt den sekundära sida (USB-uttaget och det som sitter i det, exempelvis en telefon).  

Stickproppen

Stickproppens utformning är felaktig. Det ska vara kanter, som visas med röda markeringar i bilden.

 

Fakta om produkten

Frivilliga åtgärder

nr 17EV1953

Beslutat den

2017-04-12

Fabrikat/Varumärke

Okänd

Modell

AR-003

Part i ärende

CDON AB

Kända försäljningsställen

CDON.com

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18