• Skriv ut

Malmö Teknikkompani HB återkallar USB-laddare

En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: A5115W010A051) har sålts via internet på sajten Malmoteknik.se.

Isolationsavståndet mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) är mycket kort, så lågt som 0,7 mm, kravet är minst 4 mm.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, kravet är klass Y1.

Laddaren klarade heller inte spänningsprovet då överslag skedde vid 1680 volt, kravet är minst 3000 volt.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Dessutom saknas säkerhetsinstruktioner för produkten.

Det saknas en så kallad EU-försäkran vilket alla CE-märkta produkter ska ha.

Äger du den här produkten?

Malmö TeknikKompani HB återtar alla sålda USB-laddare, och har kontaktat berörda kunder. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om frivilliga åtgärder

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

USB-laddare

USB-laddaren.

Transformator

Här är transformatorn som sitter i USB-laddaren. Isolationsavståndet mättes till 0,7 mm där kravet är minst 4,0 mm. 

Y-kondensator

Här syns den kondensator som kallas Y-kondensator. Den ska vara klassificierad men är inte det här. 

Isolation

På kretskortet så uppmättes isolationsavstånd på 0,9 mm där kravet är minst 4,0 mm. 

MärkningMärkningen på USB-laddaren.

Förpackning

Förpackningen till USB-laddaren.

Fakta om produkten

Frivilliga åtgärder

nr 17EV2154

Beslutat den

2017-04-12

Fabrikat/Varumärke

Foxink

Modell

A5115W010A051

Part i ärende

Malmö Teknikkompani HB

Kända försäljningsställen

Malmoteknik.se

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18