• Skriv ut

USB-laddare återkallas av Malmö Teknikkompani HB

En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren av märket Lidu (modell: TR03) har sålts via internet på sajten Malmoteknik.se.

Isolationsavstånden mellan primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) i laddaren är mycket korta, så lågt som 0,3 mm, kravet är minst 4 mm.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, kravet är klass Y1. Varken transformatorn eller kondensatorn klarade spänningsprovet, där kravet är 3000 volt.

Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid fallprov exponeras spänningsförande delar.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand. Dessutom saknas säkerhetsinstruktioner för produkten.

Det saknas en så kallad EU-försäkran vilket alla CE-märkta produkter ska ha.

Äger du den här produkten?

Malmö TeknikKompani HB återtar alla sålda USB-laddare, och kommer kontakta berörda kunder. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om frivilliga åtgärder

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

USB-laddare

USB-laddaren.

Y-kondensator

 

Y-kondensatorn klarar inte kraven. 

Transformator

Isolationsavstånden är uppmätt till 0,6 mm. Ledningarna i transformatorn ligger alltså nära varandra, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Isolation

 

Här syns det på kretskortet var isolationsavståndet är mycket litet. 0,3 mm är uppmätt där kravet är minst 4,0 mm.

Hölje som trillar av

 

Den mekaniska hållfastheten är under all kritik. Vid tester så föll den helt enkelt isär och blottade livsfarliga spänningsförande delar.

MärkningMärkningen på USB-laddaren.

Förpackning

Förpackningen till USB-laddaren.

 

Fakta om produkten

Frivilliga åtgärder

nr 17EV2179

Beslutat den

2017-04-11

Fabrikat/Varumärke

Lidu

Modell

DW1C917DS/B-E

Part i ärende

Malmö Teknikkompani HB

Kända försäljningsställen

Malmoteknik.se

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18