• Skriv ut

AKSO teknik tar tillbaka USB-laddare

En USB-laddare som sålts av Akso Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren som är av okänt varumärke har sålts via internet på sajten CDON.com och Nödvändig.se.

Isolationsavstånd mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) saknas och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt.

Y-kondensatorn är inte klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning.

Stickproppen har dessutom fel dimensioner. Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning.

Det saknas också märkning om vem som är tillverkare och en så kallad EU-försäkran vilket alla CE-märkta produkter ska ha.

 

Äger du den här produkten?

Akso Teknik har varningsannonserat och återtar alla sålda USB-laddare. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut. 

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om frivillig åtgärd

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

 

USB-laddare

USB-laddaren.

Transformator

 

Isolationsavstånden är uppmätt till noll. Ledningarna i transformatorn ligger alltså på varandra med bara lite lack mellan som isolation, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Isolation

 Här syns tydligt där spänningsöverslaget sker på kretskortet vid spänningsprovet. Uppmätt är 0,7 mm där kravet är minst 4,0 mm. 

Y-kondensator

Y-kondensatorn är oklassad och kravet är klass Y1. Det är alltså risk att den kortsluter och kan ge risk för elchock och brand. 

MärkningMärkningen på USB-laddaren. Här saknas bland annat tillverkare och typbeteckning.

  

 

 

Fakta om produkten

Frivilliga åtgärder

nr 17EV1939

Beslutat den

2017-04-12

Fabrikat/Varumärke

Okänd

Modell

Okänd

Part i ärende

Akso Teknik

Kända försäljningsställen

CDON.com

Nödvändig.se

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18