Anmäl brister hos elinstallationsföretag

Om du upptäcker att ett elinstallationsföretag inte har registrerat sig i Elsäkerhetsverkets företagsregister eller att företaget brister i sina rutiner, kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Brister i rutiner kan till exempel handla om att företaget inte har något egenkontrollprogram, att de inte har kontroll över vilka som utför elinstallationsarbete för företagets räkning eller att företaget levererar farliga elinstallationer. Om det visar sig att företaget i fråga inte följer reglerna kan Elsäkerhetsverket förelägga om åtgärder och vid allvarliga brister förbjuda företaget att utföra elinstallationstjänster.

Så här gör du

Om du upptäcker brister hos ett elinstallationsföretag bör du i första hand kontakta företaget i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om företaget saknas i Elsäkerhetsverkets register bör du fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet ska du fråga vilket företag det är. Därefter kontrollerar du om det företaget är registrerat istället.

Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte vidtar de åtgärder som krävs, gör du en anmälan till Elsäkerhetsverket via webbformuläret nedan. Du kan även skicka in din anmälan med vanlig post. Se i så fall till att din anmälan innehåller samma information som vi efterfrågar i formuläret. Adressen hittar du längst ner i sidfoten.

Webbformulär för anmälan

Kontaktuppgifter (steg 1 av 4)

Brister (steg 2 av 4)

Hantering av personuppgifter (steg 3 av 4)

När du skickar in en anmälan till Elsäkerhetsverket kan du välja att vara anonym. Då ska du inte lämna några uppgifter som gör att det går att identifiera dig, såsom namn, telefonnummer, adress eller e-postadress.

Om du lämnar personuppgifter i din anmälan behöver Elsäkerhetverket behandla dem. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Elsäkerhetsverkets myndighetsutövning.

Om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Vad gör vi med dina personuppgifter?
De personuppgifter du lämnar kommer enbart att användas för att via e-post skicka en bekräftelse till dig att vi har tagit emot din anmälan samt för att Elsäkerhetsverket vid behov ska kunna kontakta dig för att få ytterligare upplysningar om ärendet. 

Din anmälan kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina rättigheter

Lämna inte känsliga personuppgifter
Tänk på att aldrig lämna känsliga personuppgifter om dig själv eller någon annan i de fritextfält som finns i anmälan. Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa.

Granska och skicka (steg 4 av 4)

Vill du skicka in följande information?

Om du vill göra ändringar använder du tillbaka-knappen längst ner i formuläret.

Ditt namn:

Din e-postadress:

Namn på elinstallationsföretaget: 

Företagets organisationsnummer: 

Vilken typ av tjänster erbjuder företaget?: 

Brister:

Mer information

Sidansvarig: Göran Olsson