• Skriv ut

Anmäl brister i elanläggning

Upptäcker du brister i en elanläggning kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Vid omedelbar personlig fara

Om du upptäcker brister som är så allvarliga att det finns en omedelbar personfara, en redan skedd elolycka eller en pågående brottslig handling, ska du istället ringa 112.

Så här gör du för att anmäla brister

Om du upptäcker brister i en elanläggning bör du först kontakta innehavaren av anläggningen i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om anläggningsinnehavaren inte vidtar de åtgärder som krävs skickar du in en skriftlig anmälan till Elsäkerhetsverket.

Anmälan via e-post

Skicka din anmälan via e-post till: registrator@elsakerhetsverket.se


Ange följande text i ämnesraden: Anmälan av brister i elanläggning

Anmälan via vanlig post

Om du istället väljer att skicka din anmälan via vanlig post är adressen:

Elsäkerhetsverket

Box 4

681 21 Kristinehamn

Din anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • Kontaktuppgifter till innehavaren av elanläggningen i fråga.
  • Adress till platsen för elanläggningen.
  • En redogörelse för vilka brister som anmälan omfattar.
  • En så noggrann beskrivning av elanläggningen som möjligt. Bifoga gärna bilder och/eller annan dokumentation som styrker bristerna.

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan har kommit in till Elsäkerhetsverket startar vi ett anmälningsärende och inleder en granskning. Om granskningen resulterar i att ett tillsynsärende startas kommer innehavaren av elanläggningen att kontaktas och få möjlighet att kommentera de brister som anmälan omfattar. Om behov finns kommer ett tillsynsbesök med inspektion av anläggningen att bokas in. Därefter fattas vid behov beslut om krav på åtgärder.

Du som anmäler måste själv kontakta oss för att få besked om hur anmälningsärendet fortlöper.

Mer information

Sidansvarig: Göran Olsson
Publicerad: 2017-07-06
Senast uppdaterad: 2017-07-06