Installation av vind- och solel

Här får du tips på vad du ska tänka på vid installation av en elproducerande anläggning, till exempel solpaneler på tak eller ett mindre vindkraftverk.

Det finns mycket att ta hänsyn till i samband med installation av till exempel solceller. Vi vill särskilt betona att:

  • elnätsföretaget måste kontaktas innan installationen påbörjas.
  • produkterna ska vara CE-märkta.

arbetet ska utföras av ett elinstallationsföretag som är registrerat för verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar i vårt företagsregister.

Kontakta elnätsföretaget

Innan någon elproducerande utrustning installeras i elanläggningen ska det lokala elnätsföretaget kontaktas. Anledningen är att elnätsföretaget avgör om en producerande utrustning får anslutas till nätet. Elnätsföretaget måste kunna garantera säkerheten i nätet, eftersom det finns risk för bakspänning om lokala produktionsanläggningar matar ut energi på nätet utan deras vetskap.

CE-märkta produkter

Produktionsanläggningar som ska användas för parallelldrift med elnätet ska bestå av CE-märkta produkter. CE-märket innebär att producenten ansvarar för att produkten uppfyller de krav som rör elsäkerhet och elektromagnetiska störningar. För att produkterna ska kunna installeras och användas på rätt sätt ska de också ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska.
Mer information om CE-märket

Det förekommer att det säljs produkter för produktion av vind- och solel som är försedda med en vanlig stickpropp. Det är inte tillåtet att ansluta elproducerande utrustning till elnätet med stickpropp.

Anlita ett elinstallationsföretag

Installation och anslutning av elproducerande utrustning får endast utföras av de elinstallationsföretag som finns registrerade för verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar i vårt företagsregister. Detta kan du enkelt kolla upp i vår e-tjänst "Kolla elföretaget". Se också till att företaget har kunskap för just det arbete du behöver ha utfört.

Standarder och regler

Elektriska installationer av småskaliga vind- och solelanläggningar ska uppfylla gällande regler. Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter ligger till grund för detta. Använder du Svensk Standard som komplement till föreskrifterna uppfylls kravet för god elsäkerhetsteknisk praxis.

Beställ vår broschyr

I broschyren "Vind- och solel" får du mer information om vad du bör tänka på i samband med installation av småskaliga anläggningar för vind- och solel. Du kan enkelt ladda ner den digitalt eller beställa den som trycksak i vår publikationsshop.

Ladda ner eller beställ broschyren "Vind- och solel"

Externa webbplatser

Sidansvarig: Göran Olsson