Åska och elsäkerhet

Även om blixten inte slår ner i byggnaden kan elektrisk materiel skadas. Anledningen är att ström från blixtar går igenom de elektriska kablarna in i byggnaden.

När blixten slår ner i el- eller telefonnätet utlöses en högspänning som kan färdas långa sträckor. Är högspänningen extra kraftig kan det innebära att tv-apparater och andra elektriska apparater i ditt hem går sönder.

Dra ur kontakter

Det enklaste sättet att undvika detta är att du drar ur alla kontakter när åskan går. Du kan även installera överspänningsskydd för elektrisk materiel. Åskskydd som kopplas in i vägguttagen finns att köpa i fackhandeln och ger ett visst skydd.

Andra webbplatser

Sidansvarig: Sandra Hjelm