• Skriv ut
Alternativ bildtext

Säker el i hemmet

Installera en jordfelsbrytare, elbesiktiga ditt hem och anlita ett registrerat elföretag istället för att fixa elen själv. På så sätt undviker du att bli en av de tusentals som varje år drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel. Köper du dessutom CE-märkta elprodukter och ser till att ha dem utom räckhåll för små barn har du kommit långt.

Du som boende har ansvar för att eldrivna produkter är säkra, från kylskåp till sänglampa. Äger du ett hus ligger även ansvaret för de fasta elinstallationerna på dig.

Checklista - Är ditt hem elsäkert? (pdf)

Elbesikta boendet och skaffa jordfelsbrytare

Innan du flyttar in är det bra om en auktoriserad besiktningsman eller en person med fackkunskaper besiktar boendet. På så sätt kan du få reda på om något är farligt och behöver åtgärdas. Finns det inte jordfelsbrytare bör du låta en person med elbehörighet installera det.

Gör hemmet barnsäkert

Undvik att ditt barn skadar sig genom att hålla farliga saker utom räckhåll. Petskydda eluttagen och dra ur kontakten till brödrostar, vattenkokare och liknande när de inte används. Se till att inga lösa sladdar ligger framme och lockar till lek. Lampor ska alltid ha glödlampa i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln. Köp alltid CE-märkta produkter.

Vad du får göra själv – och när det är dags att anlita ett proffs

Om du har kunskap får du själv utföra enklare elarbeten som inte är auktorisationskrävande. Tips och råd finns på vår sida "vad du får göra själv med el hemma", samt i vår "Elsäkerhetspocket". Den kan du ladda ner gratis eller beställa från vår publikationsshop. I "Elsäkerhetspocket" får du också information om hur du ska tänka för att ditt hem ska bli så elsäkert som möjligt.

Sidansvarig: Anders Richert
Publicerad: 2014-11-17
Senast uppdaterad: 2017-10-05