El och barn utomhus

Att tänka "elsäkra miljöer" för ditt barn gäller även utanför hemmets fyra väggar. Sommar som vinter använder vi el utomhus, till elektriska pumpar som till belysning i julgranen.

Tillfälliga badpooler

Det har blivit vanligt med tillfälliga badpooler under sommarhalvåret. Till dessa pooler hör ofta bland annat elektrisk pump och vattenvärmare. El utomhus, och särskilt i kombination med vatten, kan ge upphov till ökade skaderisker. Det är därför viktigt att den elektriska utrustningen kopplas in och underhålls enligt tillverkarens instruktioner. Koppla aldrig skarvsladdar från ett inomhusuttag till poolen utan använd ett jordat uttag utomhus. Skulle du behöva en förlängningskabel så välj en som är så kort som möjligt och skydda gärna skarven mot fukt. Om uttaget saknar jordfelsbrytare investera i en sådan. En jordfelsbrytare bryter snabbt strömmen om ett fel inträffar och minskar risken att någon skadas.

Flyga drake

Drake flygs på öppna ytor. Om denna öppna yta korsas av högspänningsledningar är det förenat med livsfara att flyga drake där. Även i de fall draken inte flyger på ledningarna, kan spänningen vara så hög att så kallat överslag inträffar när draken kommer i närheten. Vid överslag leder själva luften ström och den som håller i snöret till draken kan få en el-chock.

Motorvärmare

Lämna inte kvar sladden till motorvärmaren i uttaget. Barn är nyfikna och det är en onödig risk så därför bör du förvara motorvärmarsladden i bilen.

Sidansvarig: Patrik Espino Colin