Förnybar energi

Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel växer. Det gör även att utbudet ökar av anläggningar som på ett enkelt sätt kan anslutas till elnätet.

I Elsäkerhetsverkets tillsynsarbete ingår kontroll av såväl små som stora elproducerande kraftverk, som till exempel sol- och vindelsanläggningar.

Tillståndsfrågor för vindkraftverk

Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som har tagits fram i samarbete med omkring tjugo offentliga myndigheter och organisationer. Vindlov.se har bildats på uppdrag av regeringen.

Vindlov.se

Informationsmaterial

I vår publikationsshop kan du beställa eller ladda ner informationsmaterial utan kostnad. Där hittar du

  • "Vind- och solel"
    En broschyr om installation av småskaliga anläggningar för vind- och solel.
  • "Informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande små- och storskalig energilagring av el"
    En rapport där vi uppmärksammar att det saknas bred och målgruppsanpassad information till allmänheten om utbyggnad av småskaliga solcellsanläggningar. Det kan innebära säkerhets- och störningsrisker av olika slag.

Publikationsshop

Sidansvarig: Göran Olsson