Sladdar och strömbrytare

Sladdar, stickproppar och uttag utsätts ständigt för slitage. Se till att kontrollera dessa då och då och byt ut dem om du ser synliga fel som till exempel sprickor.

För få eluttag, eller armaturer och apparater som placeras för långt ifrån uttagen, leder ofta till en mängd lösa sladdar. Härvorna av sladdar kan skapa livsfarliga situationer om de hamnar i kläm och skadas under möbler. Ett vanligt problem är att sladdarna helt enkelt är för gamla. Ta en titt på dina sladdar och stickproppar. Se speciellt upp med följande:

 • Är sladdens yttre isolering sprucken, missfärgad eller skadad?
 • Har den yttre isoleringen på sladden släppt i stickproppen eller i apparaten?

Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor ska du se till att felet åtgärdas omedelbart, innan det händer en olycka.

Sladdar - jordade

Rätt monterade stickproppar och sladduttag med skyddsjord ska vara monterade så här:

 • Sladdar för skyddsjordade apparater ska ha tre ledare
 • Den grön- och gulrandiga skyddsledaren — som ska rädda liv när det blir fel — är ansluten till jordskruven
 • Denna är märkt med jordtecknet (symbol) och sitter på jordblecket. Skyddsledaren ska vara lite längre än de andra ledarna. Den ska lossna sist om ledarna släpper vid dragning i sladden
 • Det är viktigt att sladdens hölje (mantel) är införd under avlastningsklämman
 • Kontrollera att ledarna ligger på rätt ställe.

Skyddsjord

 

Så här ser symbolen för jordtecknet ut.

 

Ett livsfarligt misstag är att ansluta skyddsledaren till ett av stiften på en stickpropp eller till en av hylsorna på ett sladduttag. Ett annat farligt misstag är att använda en tvåledarsladd till en apparat som ska ha skyddsjordning. Är du minsta osäker — köp en ny.

Sladdströmbrytare

Sladdströmbrytare är avsedda för flyttbara armaturer. Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan du börjar arbetet. Är du det minsta osäker, köp en ny eller anlita en fackman.

 1. Locken på sladdströmbrytare hålls fast med en snäppanordning. Ta bort locket genom att bryta lätt med en skruvmejsel.
 2. Klipp bort isoleringens lösa ändar.
 3. Kapa isoleringen på koppartrådarna så de blir 6-7 millimeter långa.
 4. Tvinna koppartrådarna noga.
 5. Böj till de båda ledarna och för in dem samtidigt under anslutningsskruvarna. Inga koppartrådar får sticka utanför. Dra åt skruvarna ordentligt.
 6. Tryck in sladden så att ledarna böjs och ytterisoleringen kommer under avlastningsklämman.
 7. Skruva fast avlastningsklämman. Gör likadant på strömbrytarens andra sida.
Sidansvarig: Thomas Nilson