Sommar och elsäkerhet

I sommartider är det på sin plats att se över säsongens elutrustning. Utrustning som legat länge i ett förråd kan ha fått skador som kan orsaka fara.

Sol, vind, vatten och olika temperaturer kan med tiden göra en kabel till en fara. Se efter att dina elektriska produkter som kablar och stickproppar inte har synliga fel som exempelvis sprickor. Vid fel eller brister, kontakta en fackman för reparation eller kassera produkten.

Jordfelsbrytare

Använd jordfelsbrytare. Bor du i ett nyare hus finns det jordfelsbrytare installerad i fastigheten. Är du osäker, kontrollera. Om jordfelsbrytare saknas så finns det portabla att köpa.

Vid användning av elprodukter utomhus, till exempel häcksaxar, elgrillar, braständare eller belysning ska alltid skyddsjordade uttag användas och dessa ska gärna vara skyddade av en jordfelsbrytare. Anslut aldrig produkter som används utomhus till uttag inomhus.
Jordfelsbrytare        

Läs bruksanvisningen

Läs igenom bruksanvisningen till produkten så att du använder den på ett säkert sätt. Om produkten ska användas utomhus ska den vara avsedd för det ändamålet och hålla rätt så kallad IP-klass. Detta gäller även för skarvsladdar. Tänk också på att nyinköpt elutrustning ska vara CE-märkt om så krävs. 

Anslut el endast under användning

Anslut bara elprodukten för utomhusbruk under den tid du använder den. Dra till exempel ur sladden till elgrillen efter att du grillat klart. Kontrollera att lösa kablar inte är dragna så att de orsakar fallolyckor, till exempel kablar till fontäner eller pumpar till bassänger.

Gräsklippning

Se till att ta bort alla lösa elkablar när gräsmattan ska klippas. Om gräsklipparen är eldriven är det viktigt att du kontrollerar var anslutningskabeln är så att denna inte klipps av.

Lek och bad

Lek inte med drakar där det finns elledningar i luften. 

El och vatten kan vara en farlig kombination. För att din pool utomhus ska vara säker är det är viktigt att du följer tillverkarens anvisningar och instruktioner för montage, anslutning och användning av poolen.
Pool utomhus

Åska

Om åskan går är det enklaste skyddet om du är inomhus att du drar ur stickproppen. Överspänningsskydd som du placerar mellan uttag och stickpropp kan hjälpa till viss del men är inget fullgott skydd. Glöm inte att blixten även kan gå via telefon- och antennuttag. Är du utomhus ska du inte använda några elprodukter.
Åska och åskskydd

Sidansvarig: Thomas Nilson