Vägguttag - ojordat

Byta infällt vägguttag (högst 16 ampere).

Vägguttag finns i många utföranden bland annat för olika antal stickproppar.

Får man byta ett ojordat vägguttag själv?

Ja, om du är helt säker på hur du ska göra så får du det. Är du det minsta osäker — hör av dig till en auktoriserad elinstallatör.

Är det tillåtet att byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat?

Svaret är nej. Anlita en auktoriserad elinstallatör som drar fram jordledare och byter ut alla ojordade vägguttag mot jordade i rummet.

Varning!

Var försiktig och stäng av strömmen innan du börjar! Bryt strömmen genom att ta ut proppen ur elcentralen eller slå ifrån brytaren för elcentralen.

Kontrollera att strömmen är bruten till exempel med en bordslampa.

  1. Vägguttag finns i många utföranden bland annat för olika antal stickproppar. Skruva bort locket från uttaget. 
  2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.  
  3. Ta loss ledarna. Om ledarisoleringen är sprucken eller skadad måste du anlita en elinstallatör. 
  4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. Om inte klipp bort den skadade biten, avisolera enligt tillverkarens anvisningar om produkten. 
  5. Anslut ledarna till det nya uttaget. Dra åt skruvarna. Se till att inga koppartrådar sticker ut. 
  6. Sätt in insatsen i väggdosan och skruva fast den i dosans fästring. 
  7. Gamla väggdosor saknar oftast fästring. Använd då spännklorna som finns på insatsen. Kontrollera att ledarna inte kommer i kläm och dra åt skruvarna hårt vid fästklämmorna. 
  8. Skruva fast locket. Slå på strömmen och prova att uttaget fungerar.

Elsäkerhetspocketen

Elsäkerhetspocketen ger råd till dig som gör enklare elarbeten hemma. Den finns både för beställning och nedladdning.
Beställ och ladda ner

Sidansvarig: Thomas Nilson