Dina elprodukter

Du ska som användare förvissa dig om att produkten är säker och också svara för att produkten används och underhålls på ett sätt, som inte äventyrar säkerheten.

Var rädd om dina elprodukter

Var försiktig med sladdar, dra inte i sladden utan i kontakten när den tas ur ett vägguttag. Många elolycksfall i hemmen beror på att elektriska sladdar och apparater har blivit slitna eller skadade. Det är viktigt att du ser över dessa då och då. Ett vanligt problem är att sladdarna är för gamla.

Använd också produkten i rätt miljö, det vill säga använd inte produkter som är tänkta att vara inomhus utomhus.

Kontrollera dina elprodukter

Om det finns synliga skador eller missfärgningar på ledningarna i ditt hem ska du kontakta en elinstallatör för att byta ut dem. Detsamma gäller trasiga stickkontakter och löst sittande eller trasiga vägguttag och strömbrytare. Vid byte av en detalj måste den gamla ersättas med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får endast utföras av en elyrkesman.

Gamla produkter kan vara farliga

Så länge en dator, TV eller andra elektriska produkter används på rätt sätt och inte har utsatts för stort slitage, är de normalt ofarliga att använda. Men, en lång tids användning kan orsaka skador på material och göra produkterna farliga. Ett exempel på detta är gamla lampor med ställbara leder. I dessa finns det risk för att ledningarnas isolering blivit sönderskavd. Då kan hela lampan bli strömförande. Använd inte en apparat som luktar bränt eller låter annorlunda än den gjort tidigare.

Ansvar vid ändring av en produkt

Ändra aldrig en elektrisk produkt om du inte är helt säker på vad du gör. När du ändrar och/eller modifierar en CE-märkt produkt tar du över ansvaret för CE-märkningen från den som ursprungligen CE-märkt den. Det samma gäller om en produkt används på ett sätt, som inte tillverkaren har avsett.

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Patrik Espino Colin