Fynda på auktion, loppis eller utlandsresa

Alla har vi någon gång fyndat på en auktion eller loppis. När det gäller elektriska produkter gäller det att vara extra uppmärksam.

Kom ihåg att kontrollera isoleringen på sladdarna när du handlar på auktion. Gamla sladdar torkar och spricker. Om du misstänker att sladden behöver bytas eller om den bara har en ojordad stickpropp, lämna produkten till en fackman för åtgärd. 

CE-märkning

Elapparater som du köper såväl i Sverige och utomlands ska vara CE-märkta. Speciellt uppmärksam bör du vara om du köper en vara som inte är CE-märkt eller om du köper den utanför Europa. Alla elapparater måste dessutom vara avsedda för 230 volt. 

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Margareta Willbergh