TV

För att minska risken att din TV börjar brinna ska du se till att TV:n är placerad så att den får tillräcklig ventilation och inte överhettas.

Kom ihåg att stänga av TV:n med strömbrytaren eller dra ur stickproppen om du reser bort en längre period.

Brandrisk med platt-TV utförd med jordad stickpropp

Brandrisken är relativt liten och är begränsad till de fall där TV-apparater utförda med jordad stickpropp används i kombination med jordade uttag. Frågan har uppstått i och med den ökade användningen av platt-TV (LCD och Plasma) med jordad stickpropp. Denna risk finns inte med platta eller "vanliga" TV-apparater som inte har jordad stickpropp.

Problemet är att man har skilda jordpotentialer i elnätet i förhållande till kabel-TV-nätet (även telenätet). Detta innebär att en ström kan gå i kabel-TV- och antennsystemet vilket inte är dimensionerat för detta. En ökad brandrisk uppkommer då på grund av värmeutveckling.

Potentialutjämningssystem

Detta är känt i Sverige sedan flera år och därför har Elsäkerhetsverket påtalat problemet för kabel-TV-branschen som tagit fram ett uttag med galvanisk avskiljare (ett fysiskt avbrott i ledaren som inte orsakar andra säkerhetsproblem) för bredband, kabel-TV och telefoni. Det finns även antennkablar med inbyggd galvanisk avskiljare. Elsäkerhetsverket har även föreskrivit ett krav på så kallad PUS, potentialutjämningssystem, som är avsedd att minimera risken för skilda jordpotentialer och därmed undanröja att strömmar går där de inte är avsedda att gå, även kallade vagabonderande strömmar. PUS ska sedan några år finnas i alla nybyggda hus i Sverige.

Sidansvarig: Katarina Olofsson