Glödlampor

En glödlampas konstruktion bygger på mycket höga temperaturer, tunt glas och en glödtråd av volfram.

I utdragen längd är volframtråden cirka en meter lång och 1/100 millimeter i diameter. I lampan är den dubbelspiraliserad till ett par centimeters längd.

Så fungerar glödlampor

Glödlampor alstrar sitt ljus genom att glödtråden värms upp till cirka 2 500 grader. Detta gör att glaset i lampan kan bli upp mot 200 grader varmt. När lampan nått sin livslängd kommer glödtråden att gå av och mellan glödtrådsändarna friläggs då en spänning på 230 volt. För att denna spänning inte ska skapa en ännu högre effekt och värme finns det en inbyggd säkring i lampsockeln som ska bryta strömmen.

Kortslutning i lampan

I enstaka fall kan en sekundär ljusbåge uppstå när glödtråden brinner av. Om glödtråden dessutom faller ner och kortsluter fästena till glödtråden kommer en strömrusning att uppstå som orsakar ett övertryck i lampsockeln och lampdelen avskiljs från sockeln. Glödlampan ”exploderar” och ”skjuter ut som en raket”. Många blir rädda av smällen och tror att det beror på en säkerhetsbrist. Men, smällen som uppstår beror i de flesta fall på glödlampans konstruktion.

Vanligt fel

Ibland uppstår ett fel hos glödlampor när säkringen brinner av innan lampan nått sin livslängd. Då orsakar värmeutvecklingen ofta ett hål i lampsockeln som i sin tur kan bränna fast i armaturen. Detta är ett vanligt fel som i de allra flesta fall drabbar så kallade lågprislampor.

Krav för glödlampors sockel

Gängorna på lampans sockel ska följa standardiserade mått och motsvarande gäller gängor på armaturen. Ett glapp mellan gängorna på lampsockeln och armaturhållaren kan orsaka en gnista som skjuts ut när lampan går sönder.

Sidansvarig: Patrik Espino Colin