Reparera elprodukt

Du kan laga en trasig produkt om du vet hur reparationen ska gå till. Tänk på att du i så fall tar du över ansvaret från tillverkaren för produktens säkerhet.

Det innebär att du är ansvarig för om något skulle hända, till exempel att någon skulle bli skadad av produkten eller att den orsakar brand. Det är alltså viktigt att det görs på rätt sätt och att du kontrollerar att den lagade produktens hölje inte blir spänningsförande eller farligt på annat sätt. Den enklaste lösningen kanske är att köpa en ny produkt.

Alla elprodukter går inte att reparera

Ibland lönar det sig inte att försöka reparera gammal elutrustning. I vissa fall går det helt enkelt inte att reparera.

Har du en elprodukt som beter sig underligt?

Om något i en apparat glappar, låter konstigt, luktar bränt eller får automatsäkringar/proppar att lösa ut kan det vara ett tecken på elektriskt fel. Du ska kontrollera:

  • att produktens hölje inte är trasigt
  • att höljet sitter på plats
  • att sladden sitter på plats, både i produkten och stickproppen
  • att den yttre isoleringen på sladden inte lossnat från infästningen i produkten eller stickproppen.
  • Använd inte en produkt som beter sig underligt eller som har skador.

Mer information

Sidansvarig: Margareta Willbergh