Svar på vanliga frågor

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som rör elutbildning och de nya reglerna för elarbete.

Innehåll på sidan

Jag utbildar just nu personer som vill söka auktorisation. Uppfyller de kraven även efter den 1 juli 2017?

Om du uppfyller kraven idag kommer det inte bli någon skillnad eftersom utbildningskraven inte förändras i detta läge.

Det pågår dock ett arbete med att ändra utbildningskraven, men de som går utbildningar innan kraven ändras kommer att kunna söka auktorisation med stöd av dessa, under förutsättning att det rör sig om utbildningar som uppfyller kraven i bilaga 1-3 enligt ELSÄK-FS 2013:1.

I utbildningen ingår det att utföra elinstallationsarbete. Vilka krav på egenkontrollprogram gäller då?

Det beror på om vad det är för typ av arbete. Om arbetet görs i ett elinstallationsföretag måste studenten ifråga ingå i företagets egenkontrollprogram.

När det gäller elinstallationsarbete i labb eller verkstad hos utbildningsanordnaren finns undantag när elinstallationsarbetet genomförs i utbildningssyfte inom ramen för utbildning eller praktik, under förutsättning att den del av anläggningen som arbetet avser inte är till för att användas annat än i utbildningen.

Det nya regelverket

Sidansvarig: Per Höjevik