Svar på vanliga frågor

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som rör elutbildning och de nya reglerna för elarbete.

Innehåll på sidan

Jag utbildar just nu personer som vill söka auktorisation. Uppfyller de kraven även efter den 1 juli 2017?

Utbildningskraven har inte förändras i och med det nya regelverket. Har man genomfört en utbildning som uppfyller kraven i bilaga 1-3 i ELSÄK-FS 2017:4 eller enligt tidigare föreskrifter uppfyller man utbildningskravet.

I utbildningen ingår det att utföra elinstallationsarbete. Vilka krav på egenkontrollprogram gäller då?

Det beror på vad det är för typ av arbete. Om arbetet görs i ett elinstallationsföretag måste studenten ifråga ingå i företagets egenkontrollprogram.

När det gäller elinstallationsarbete som genomförs i utbildningssyfte inom ramen för utbildning eller praktik finns undantag från regelverket och eleven behöver inte ingå ett företags egenkontrollprogram. Detta under förutsättning att den del av starkströmsanläggningen som arbetet avser inte är till för att användas annat än tillfälligt i utbildningssyfte.

Det nya regelverket

Sidansvarig: Karin Dröschmeister