Meriter från Nederländerna

Yrket elinstallatör är oreglerat i Nederländerna. Ansökan gjord på kvalifikationer från ett oreglerat land bedöms utifrån lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Detta innebär att om du har motsvarande yrkeskvalifikationer (som krävs för tillträdet till yrket elinstallatör i Sverige) från ett annat EES-land eller Schweiz så kan du få dom erkända även i Sverige.

Om dina meriter är från Nederländerna ska alla handlingar skickas in på originalspråk. En översättning ska också bifogas om handlingarna är på annat språk än engelska. För att få en ansökan om svensk auktorisation godkänd måste man visa på att man uppfyller både ett utbildningskrav och krav på praktisk erfarenhet.

Följande handlingar ska skickas till Elsäkerhetsverket:

1. Ansökan

Själva ansökan görs via vår e-tjänst. I ansökan ska du ange vilken auktorisationstyp du ansöker om. Det är också viktigt att du bifogar dina utbildningsintyg och dina intyg om praktisk erfarenhet.

Så ansöker du

2. Utbildningsintyg

För att uppfylla utbildningskravet ska din utbildning motsvara de teoretiska krav för respektive auktorisation som ställs i bilagorna i Elsäkerhetsverkets auktorisationsföreskrifter.  För att Elsäkerhetsverket ska ha möjlighet att bedöma din utbildning måste följande skickas in vid en ansökan.

  • kopia på ditt officiellt utfärdade examens- eller kvalifikationsbevis (diplom, certifikat) - på originalspråk och i översättning
  • kopia av officiellt utfärdad personlig ämnesförteckning i vilken innehållet i studierna framgår - på originalspråk och i översättning.

3. Arbetsintyg

Bifoga arbetsintyg från Nederländerna som styrker att du ska ha utfört yrket i minst ett år under de senaste tio åren.

Om du är anställd

Intyget ska innehålla vilka typer av elinstallationsarbeten du utfört och den tidsperiod du har varit anställd i företaget. Detta ska intygas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Praktisk erfarenhet - annat EES-land eller Schweiz (pdf, 0,7 MB)

Om du är egen företagare

Om du är egen företagare ska du bifoga kopia på din företagsregistrering och ett antal fakturor som visar att det bedrivits verksamhet i företaget under minst ett år under de senaste tio åren. Detta ska intygas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Praktisk erfarenhet - annat EES-land eller Schweiz (pdf, 0,7 MB)

Lagkrav styr bedömningen

Din ansökan kommer att prövas enligt Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer på Riksdagens webbplats