Två personer tittar på elinstallationsmaterial i en butik.

Delta som branschorganisation

Genom att delta i Koppla säkert kan ni som branschorganisation underlätta för era medlemmar genom att uppmärksamma dem på att Kopplasäkert.se finns. Ni får också tillgång till trycksaker och profilmaterial.

Många elinstallationsföretag och återförsäljare får viktig information om elsäkerhet via sin branschorganisation. Kopplasäkert.se underlättar för dessa aktörer att sedan förmedla korrekt information vidare till sina kunder. Som branschorganisation har ni möjlighet att uppmärksamma era medlemmar på att Kopplasäkert.se finns och uppmuntra dem att använda tjänsten. Genom att medverka i satsningen får ni även tillgång till trycksaker, profilmaterial och filmer som ni kan använda i kommunikationen med medlemmarna. 

Ni deltar enkelt i Koppla säkert genom att lämna era kontaktuppgifter till oss på Elsäkerhetsverket via vårt anmälningsformulär. Att delta är kostnadsfritt och kräver inget annat än att vi har möjlighet att kontakta er.

Flera branschorganisationer är redan med

Flera branschorganisationer har redan anslutit sig till kampanjen, bland annat Brandskyddsföreningen. Så här säger Bo Lundin, affärsområdesansvarig skadeprevention fastighet på Brandskyddsföreningen, om att vara med: 

–Vi ser att det saknas kunskap över vad som gäller för elanläggningen i privata bostäder och det finns ingen löpande kontroll i villor och lägenheter. Tjänsten ”Koppla säkert” är jättebra för den ger tydlig information om vad man får göra och inte får göra. Men det är också viktigt att tjänsten tydliggör själva ansvaret – att privatpersoner riskerar sin försäkring och familjens liv och hälsa om de gör felaktiga och ej tillåtna elinstallationer.

Se vilka branschorganisationer som deltar i Koppla säker

Kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010- 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se