En man sitter vid ett köksbord med sin bärbara dator och ett anteckningsblock.

Delta som försäkringsbolag eller tjänsteförmedlare

Som försäkringsbolag eller förmedlare av elinstallationstjänster spelar ni en viktig roll i att informera privatpersoner om vikten av att elarbeten i hemmet görs på ett säkert sätt. Genom att delta i satsningen Koppla säkert får ni hjälp att på ett snyggt och enkelt sätt förmedla information om elsäkerhet till era kunder och samarbetspartners.

Försäkringsbolag

Med Koppla säkert kan ni hjälpa era kunder att undvika elolyckor i hemmet. Via webbtjänsten Kopplasäkert.se kan privatpersoner snabbt ta reda på vilka elinstallationer de får göra själva och vilka arbeten de istället måste anlita ett registrerat elinstallationsföretag för. Som försäkringsbolag kan ni uppmärksamma era kunder på att Kopplasäkert.se finns och uppmuntra dem att använda tjänsten. På så sätt kan ni undvika krångliga försäkringssituationer som kan uppstå när fel person gjort en elinstallation som orsakar skada.

Förmedlare av elinstallationstjänster

Som förmedlare av elinstallationstjänster eller andra hantverkstjänster kan ni hjälpa era kunder att ta ansvar för elsäkerheten vid renoveringar eller byggen. Koppla säkert gör det enklare för era kunder att förstå vilka arbeten de behöver anlita en elinstallationsfirma för. För elinstallationsföretagen ni samarbetar med bidrar Koppla säkert till att tydliggöra för privatpersoner varför elinstallatörernas kompetens är viktig.

Kostnadsfritt och enkelt att medverka

Genom att medverka i satsningen får ni tillgång till trycksaker, profilmaterial och filmer som ni kan sprida till era kunder eller samarbetspartners. Ni deltar enkelt i Koppla säkert genom att lämna era kontaktuppgifter till oss på Elsäkerhetsverket via vårt anmälningsformulär. Att delta är kostnadsfritt och kräver inget annat än att vi har möjlighet att kontakta er.

Tydliggör privatpersoners ansvar

Många privatpersoner känner inte till vilka regler som gäller för deras elanläggning, eller att de faktiskt är ansvariga för elen i sitt hem. Tjänsten Kopplasäkert.se kan hjälpa privatpersoner att hitta information om vilket ansvar de har för sin elanläggning, genom att hänvisa till information på Elsäkerhetsverkets webbplats. En organisation som särskilt lyfter denna aspekt är Brandskyddsföreningen. Deras affärsområdesansvarige för skadeprevention i fastigheter, Bo Lundin, säger så här:

–Tjänsten ”Koppla säkert” är jättebra för den ger tydlig information om vad man får göra och inte får göra. Men det är också viktigt att tjänsten tydliggör själva ansvaret – att privatpersoner riskerar sin försäkring och familjens liv och hälsa om de gör felaktiga och ej tillåtna elinstallationer. 

Se vilka företag och organisationer som deltar i Koppla säkert 

Kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010- 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se