Utbildning om elsäkra produkter 2023

Under våren 2023 erbjuder Elsäkerhetsverket utbildning om produkters säkerhet. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som är återförsäljare, importör eller tillverkare av elektriska produkter.

Mer information om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Välj utbildningstillfälle

Så behandlar vi dina personuppgifter
I anmälan ber vi dig fylla i namn, yrkesroll, företag och e-postadress. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna förbereda och administrera seminariet och skicka ut informationsmaterial till alla deltagare. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut informationen om någon begär att få ta del av den.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har

Kontakt

Karin Dröschmeister

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 36
E-post: karin.droschmeister@elsakerhetsverket.se

Joel Lee Antman

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 24
E-post: joel.lee.antman@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-02-28