LED-lysrör och CE-märkning

För att använda ett LED-lysrör i en traditionell ljusarmatur kan det krävas förändringar i denna som påverkar CE-märkningen på armaturen.

CE-märkning i samband med LED-lysrör

Om armaturen ska CE-märkas eller inte beror på om den ska sättas på marknaden, med andra ord säljas, hyras ut eller på annat sätt överlåts.

Den aktör som sätter en produkt på marknaden ska förvissa sig om att produkten uppfyller alla krav som finns i enlighet med gällande lagstiftning. Även om den inte ska säljas vidare så ska den vara säker och inte avge elektromagnetiska störningar.