Lysrör

Tillverkarens ansvar för LED-lysrör

Vid ombyggnad av armatur med LED-lysrör är det bra att veta vad du som tillverkare har för ansvar i olika situationer.

Konverteringssats

En tillverkare kan låta göra en konverteringssats för att bygga om en vanlig armatur till en LED-lysrörsarmatur. Denna sats ska då innehålla alla delar man behöver och en komplett instruktion på hur ombyggnaden ska ske och hur den ombyggda armaturen ska testas. Ny komplett märkning för armaturen ska också bifogas med ombyggnadssatsen.

I detta fall är det tillverkaren av ombyggnadssatsen som tar på sig ansvaret för hela den ombyggda armaturen. Den ursprungliga CE-märkningen på armaturen kommer inte att gälla efter ombyggnaden.

En ombyggd armatur ska uppfylla dagens standard i alla avseenden för att kunna CE-märkas.

Retrofit

En tillverkare kan göra ett så kallat retrofit LED-lysrör. Detta är anpassat för att sättas in i en befintlig armatur utan att man behöver bygga om denna. Röret ska vara CE-märkt och ha samma egenskaper som ett traditionellt gasfyllt lysrör, till exempel vikt, effekt, temperaturstegring eller elektriska egenskaper.

Röret levereras oftast med en egen glimtändare och givetvis ska även den vara säker. Om försäljning sker där rör och glimtändare kombineras ska tillverkaren CE-märka helheten.

Tillverkaren av LED-lysröret är ansvarig för LED-lysröret och eventuellt tillhörande glimtändare och att användningen i armaturen inte påverkar armaturen på ett sätt som avviker från det ursprungliga gasröret. Om så är fallet påverkas inte armaturens befintliga CE-märkning.

Lösa rör

En tillverkare kan göra lösa LED-lysrör. Dessa ska vara CE-märkta. I detta fall tar tillverkaren ansvar för själva röret. Köparen tar själv ansvar för att röret ska passa ihop med den armatur man har, till exempel en nytillverkad specialarmatur. Givetvis får inte röret orsaka fara oavsett vilken armatur det används i.

Sidansvarig: Katarina Olofsson