Lysrör

Tillverkarens ansvar för LED-lysrör

Vid ombyggnad av armatur med LED-lysrör är det bra att veta vad du som tillverkare har för ansvar i olika situationer.

Konverteringssats

En tillverkare kan låta göra en konverteringssats för att bygga om en vanlig armatur till en LED-lysrörsarmatur. Denna sats ska då innehålla alla delar man behöver och en komplett instruktion på hur ombyggnaden ska ske och hur den ombyggda armaturen ska testas. Ny komplett märkning för armaturen ska också bifogas med ombyggnadssatsen.

I detta fall är det tillverkaren av ombyggnadssatsen som tar på sig ansvaret för hela den ombyggda armaturen. Den ursprungliga CE-märkningen på armaturen kommer inte att gälla efter ombyggnaden.

En ombyggd armatur ska uppfylla dagens standard i alla avseenden för att kunna CE-märkas. I princip innebär detta att man måste tömma stommen på allt innehåll och börja om, alternativt kan en armaturtillverkare göra en konverteringssats för en av sina egna armaturer då han är den ende som har kompletta uppgifter om hur armaturen uppfyllde kraven första gången den sattes på marknaden.

Retrofit

En tillverkare kan göra ett så kallat retrofit LED-lysrör. Detta är anpassat för att sättas in i en befintlig armatur utan att man behöver bygga om denna. Det finns en harmoniserad standard för retrofit-lysrör. I den finns tydligt skrivet att man inte kan använda rör tillverkade enligt den standarden om man tänker bygga om armaturerna.

Tillverkaren av LED-lysröret är ansvarig för LED-lysröret och eventuellt tillhörande glimtändare och att användningen i armaturen inte påverkar armaturen på ett sätt som avviker från det ursprungliga gasröret. Om så är fallet påverkas inte armaturens befintliga CE-märkning.

Lösa rör

En tillverkare kan göra lösa LED-lysrör. Dessa ska vara CE-märkta. I detta fall tar tillverkaren ansvar för själva röret. Röret kan bara användas i specialarmaturer konstruerade för just det röret. Givetvis får inte röret orsaka fara oavsett vilken armatur det används i men det behöver inte lysa och det anses som ett säkert rör om det går sönder på ett säkert sätt vid användning i fel sorts armatur.