Kolla elföretaget

Anlita ett registrerat företag

Till e-tjänsten

Är ditt företag registrerat? Läs mer

Nya regler för elarbete

Den 1 juli 2017 började nya regler för elarbete att gälla. Här hittar du genvägar till mer information om den nya elsäkerhetslagen och hur du påverkas av förändringarna.

Läs mer

Ledstrålkastare klarar inte kraven

PRESSMEDDELANDE 2017-09-12. I ett gemensamt projekt har EU-medlemsstater kontrollerat strålkastare med LED-teknik. Resultatet blev att 47 % av de testade LED-strålkastarna drogs tillbaka. I Sverige fick alla testade LED-strålkastare försäljningsförbud.

Läs mer

Skydda dig och din egendom vid åska och strömavbrott

Åskväder orsakar varje år stora skador. Med kunskap om åska och åskskydd kan du minska risken att skadas vid ett åskväder. Undvik exempelvis att vara utomhus, på höga höjder och nära sådant som leder ström. Det kan också bli strömavbrott, då är det bra om du har förberett dig i förväg.

Läs mer