• Skriv ut
Alternativ bildtext

Tillsyn och marknadskontroll

För att se till att lagarna om el följs utför vi tillsyn av elektriska anläggningar, elektriska produkter, elinstallationsföretag och elinstallatörer.

Om vi bedömer att det finns faror eller att de regler som finns inte följs, kan vi kräva att elanläggningen stängs, förbjuda att elprodukten säljs, förbjuda att elinstallationsföretaget verkar eller återkalla auktorisation.

Vi utför tillsyn inom fyra områden:

 • Marknadskontroll
  Marknadskontroll sker av elprodukter, exempelvis datorer, vattenkokare och lampor. Det är leverantören som har ansvar för att produkterna uppfyller kraven, men du som konsument kan anmäla en elprodukt till oss om du upplever att den är farlig eller stör annan elektrisk utrustning.
 • Elektrisk anläggning
  En elektrisk anläggning kan vara en elcentral, ett vägguttag eller en elledning. Vi vänder oss till innehavaren av en elanläggning för tillsyn. Det kan exempelvis vara restaurangägare, campingplatsägare eller industrier. Om du ser en elanläggning som verkar farlig kan du anmäla anläggningen till oss.
 • Elinstallationsföretag
  Vår tillsyn av elinstallationsföretag består främst av att bedöma att de har väl fungerande rutiner för de elinstallationsarbeten de utför. Anser du att ett elinstallationsföretag har bristfälliga rutiner kan du anmäla detta till oss.
 • Elinstallatör
  Vår tillsyn av elinstallatörer består främst av att utfärda och ompröva auktorisation. Anser du att din elektriker har gjort en farlig installation kan du anmäla detta till oss.
Sidansvarig: Malin Nergård
Publicerad: 2014-11-17
Senast uppdaterad: 2017-11-09