• Skriv ut

Bergman Lights måste ta tillbaka taklampa

En taklampa som sålts av Bergman Lights har mycket allvarliga brister som gör den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda taklampor för att undvika skada på person eller egendom. Bland annat så kan man direkt få elchock bara av att skruva i lampan.

Äger du den här produkten?

Elsäkerhetsverket har ålagt Bergman Lights att varningsinformera och återta alla sålda lampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Ett tidigare ärende rör en liknande modell från Bergman Lights. Du kan läsa mer om det här: 14EV3332

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

Taklampan

Taklampan. Man får alltså själv skruva ihop taklampan med hjälp av de olika delarna.

Spänningssatt sockel på taklampaNär man skruvar i eller ur ljuskällan så är sockeln spänningssatt. Det får den inte vara då man lätt kan komma åt sockeln på ljuskällan. Risk för elchock.

Då får man en elchock.

Här syns ljuskällans sockel när den är iskruvad. Man kan alltså beröra sockeln när den är iskruvad och spänningssatt. Då kan man få man en elchock.

När man skruvar ur en av lamphållarna så skruvas samtidigt den ena lamphållaren isär. Då blottas spänningsförande delar direkt. Vidrör man de delarna så får man en elchock. 

Här syns märkningen på taklampan. Här saknas bland annat tillverkare, typbeteckning och CE-märkning. 

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 17EV5441

Beslutat den

2017-06-13

Fabrikat/Varumärke

Bergman Lights

Modell

Hanging No.5, No.9 med flera.

Part i ärende

Bergman Lights

Kända försäljningsställen

Bergman Lights

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-06-27
Senast uppdaterad: 2017-06-27