• Skriv ut

Så här anmäler du

Till oss kan du anmäla produkter, elanläggningar eller elinstallatörer, beroende på vad det är för elbrister du upptäckt.

  • Anmäl farliga eller störande elprodukter
    Har du en elektrisk produkt som blivit farlig eller börjat brinna? Uppfyller den inte de krav som ställs på en elektrisk produkt? Upplever du att den stör annan utrustning? Här kan du göra en anmälan.
  • Anmäl brister i elanläggningar eller hos elinstallatör
    Upptäcker du brister i en elanläggning eller att en elinstallatör inte utför sina elinstallationer på ett korrekt sätt så kan du göra en anmälan om detta till oss på Elsäkerhetsverket.

Elolyckor

För att få reda på vilka risker som finns med el kartlägger vi elrelaterade olyckor. Kunskaperna använder vi när vi utarbetar föreskrifter och i vårt standardiseringsarbete. På så sätt bidrar vi till trygg och störningsfri el. Läs mer om elolyckor eller gör en anmälan här.

Nya regler 1 juli

Riksdagen har beslutat att en ny elsäkerhetslag ska gälla från 1 juli. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Malin Nergård
Publicerad: 2016-07-07
Senast uppdaterad: 2017-01-25