• Skriv ut
Alternativ bildtext

Säker el i hemmet

Elbesikta ditt hem, anlita en person med elbehörighet istället för att fixa själv och installera en jordfelsbrytare. På så sätt undviker du att bli en av de tusentals som varje år drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel. Köper du dessutom CE-märkta elprodukter och ser till att ha dem utom räckhåll för små barn har du kommit ännu längre.

Du som boende har ansvar för att eldrivna produkter är säkra, från kylskåp till sänglampa. Äger du ett hus ligger även ansvaret för de fasta elinstallationerna på dig.

Elbesikta boendet och skaffa jordfelsbrytare

Innan du flyttar in är det bra om en auktoriserad besiktningsman eller en person med fackkunskaper besiktar boendet. På så sätt kan du få reda på om något är farligt och behöver åtgärdas. Finns det inte jordfelsbrytare bör du låta en person med elbehörighet installera det.

På vår sida om elbesiktning kan du läsa mer om hur det går till.

Gör hemmet barnsäkert

Undvik att ditt barn skadar sig genom att hålla farliga saker utom räckhåll. Petskydda eluttagen och dra ur kontakten till brödrostar, vattenkokare och liknande när de inte används. Se till att inga lösa sladdar ligger framme och lockar till lek. Lampor ska alltid ha glödlampa i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln.

På vår sida om barn och elsäkerhet kan du läsa mer om hur du skyddar ditt barn.

Vad du får göra själv – och när det är dags att anlita ett proffs

De flesta elarbeten måste utföras av en person med elbehörighet, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du vet hur du ska göra. Är du det minsta osäker – lämna över jobbet till en person med elbehörighet. Att göra saker man inte är behörig för är inte bara farligt, det är straffbart också. Glöm inte att stänga av strömmen innan du börjar!

På vår sida om vad du får göra själv med el hemma kan du läsa mer om elarbeten som du får göra och när det är dags att anlita en person med elbehörighet.

Se upp för falsk CE-märkning

CE-märkeCE-märket visar att en importör till EU tagit ansvar och rent allmänt ska man kunna lita på en CE-märkt produkt, men det finns anledning att vara uppmärksam om man ser något konstigt med märket. Det kan vara en indikation på att produkten inte uppfyller andra krav som gäller och därmed inte är säker.

På YouTube finns ett klipp om CE-märkning från programmet Anslagstavlan, producerat av SVT 2012, som bland annat tar upp förväxlingsproblemet.

Mer information

Sidansvarig: Bosse Johansson
Publicerad: 2014-11-17
Senast uppdaterad: 2016-03-07