• Skriv ut

Förnybar energi

Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel växer. Det gör även att utbudet ökar av anläggningar som på ett enkelt sätt kan anslutas till elnätet.

I Elsäkerhetsverkets tillsynsarbete ingår kontroll av såväl små som stora elproducerande kraftverk som till exempel sol- och vindelsanläggningar.

Tillståndsfrågor för vindkraftverk

Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som har tagits fram i samarbete med omkring tjugo offentliga myndigheter och organisationer. Vindlov.se har bildats på uppdrag av regeringen.

Broschyren Vind- och solel

I vår publikationsshop kan du beställa broschyren Vind- och solel utan kostnad. Där kan du även välja att ladda ner broschyren som en pdf.

Ny rapport om informationsbehov och säkerhetskrav

I en rapport från Elsäkerhetsverket uppmärksammar vi att det saknas bred och målgruppsanpassad information till allmänheten om utbyggnad av småskaliga solcellsanläggningar, vilket kan innebära säkerhets- och störningsrisker av olika slag. I vår publikationsshop kan du ladda ner rapporten som en pdf.

Sidansvarig: Göran Olsson
Publicerad: 2010-02-25
Senast uppdaterad: 2017-03-14