• Skriv ut
Alternativ bildtext

Verktyg och checklistor

För att underlätta för dig i ditt produktsäkerhetsarbete har vi tagit fram checklistor och andra verktyg som kan vara bra att ha. Innehållet baseras på kraven i lågspänningsdirektivet (LVD) och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Materialet finns i de flesta fall att ladda ner både som pdf och som word-dokument. Mallen för inventering och kontroll av produkter laddas ner som excelfil.

Mallar

Utbildningsmaterial

  • Regelefterlevnad – ett systematiskt arbete
    Publiceras i januari 2018

Sammanställningar och checklistor 

  • Regelsammanställningar för vanliga produkter

    Publiceras i januari 2018

Vanliga fel och brister hos elektriska produkter


Att tänka på när du är tillverkare - egen tillverkning

Att tänka på när du är tillverkare - som låter annan tillverka

Att tänka på när du importerar produkter

Att tänka på när du tillhandahåller elektriska produkter

Broschyrer

Sidansvarig: Kim Reenaas
Publicerad: 2017-12-18
Senast uppdaterad: 2017-12-18