En man med en mobiltelefon intill en sändarmast.

Anmäl störande utrustning

Om du upplever att en elanläggning eller elprodukt stör annan elutrustning, kan du anmäla störningen till Elsäkerhetsverket.

När vi hanterar ärenden om störande anläggningar och produkter är det ofta svårt att identifiera störkällan. Vårt arbete underlättas avsevärt om du fyller i din anmälan så utförlig som möjligt och beskriver störningen så noga du kan. Det kan vara lämpligt att kontrollera om fler personer är drabbade och om störningen visar sig vid en viss tid, väderlek, temperatur m.m. Bifoga gärna en ljudfil eller bild. Vi kan snabbare hantera ditt ärende om du på egen hand har möjlighet att hitta störkällan, eller i alla fall försöka komma fram till ungefär var den finns. 

Tänk på att det kan vara svårt att komma tillrätta med störningen om störkällan finns i en privatbostad, eftersom vi inte har lagstöd för att kräva tillträde.

Tecknad symbol  av anmälningsformulär och penna.

Gör en anmälan

Använd vår e-tjänst för att anmäla en störande elprodukt. Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmäl en störande produkt

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter fattar vi beslut om ett tillsyn- eller marknadskontrollärende ska startas. Beslut i ärendet kommer fattas med stöd utifrån lag, förordning och föreskrifter inom EMC.

Elsäkerhetsverket arbetar aktivt med marknadskontroll och tillsyn av elektromagnetiska störningar. Vilka anläggningar och produkter som kontrolleras beror på vilken typ och grad av risk störningen bedöms kunna innebära.

E-tjänst för anmälan av en elprodukt

Önskar du istället att anmäla en elprodukt ska du anmäla detta via Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Anmäl en elprodukt”. Denna e-tjänst ska du använda om du har en elprodukt som du upplever är farlig, om den stör annan utrustning eller inte uppfyller kraven.

Anmälan blir en allmän handling

Mottagare av din anmälan är registraturen på Elsäkerhetsverket. Din anmälan blir en allmän handling och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Gör din anmälan saklig och ta endast med detaljer som rör störningssituationen. Motparten har rätt att ta del av detaljer i din anmälan.

Senast granskad: 2022-11-22