Vägbelysning lyser upp gröna träd.

Vägbelysning

Vi ger tips och goda råd till dig som ansvarar för en anläggning med vägbelysning.

Vägbelysning finns i många sammanhang, exempelvis vid gator, vägar, parkeringsplatser, parker, cykelvägar, gångvägar, idrottsplatser och motionsspår. Dessa kan omfatta tusentals stolpar med belysningsarmaturer och kilometervis med ledningar, hängande mellan stolparna eller nedgrävda i marken. De kan också utgöras av en belysningsstolpe i en villaträdgård eller fyra master vid fotbollsplanen.

Precis som att anläggningarna i sig kan se väldigt olika ut så varierar också vem som är innehavare. Nedan ser du olika exempel på vem som kan vara ansvarig för en vägbelysningsanläggning.

 • Trafikverket
  Vägbelysning längs med Trafikverkets vägar.
 • Kommuner
  Vägbelysning längs kommunala vägar.
  Belysning av gång- och cykelvägar.
  Belysning i parker.

  Belysning av kommunala idrottsplatser.
 • Vägföreningar
  Vägbelysning längs enskilda vägar.
 • Idrottsföreningar
  Belysning av idrottsplatser och motionsspår.

Tänk på att om du som anläggningsinnehavare får statliga eller kommunala driftbidrag innebär det inte automatiskt att du har lämnat ifrån dig något ansvar för anläggningen. Är du osäker bör du kontrollera vad som står i era avtal.

Vet du vad som gäller?

I elsäkerhetslagstiftningen ställs det krav på hur vägbelysning ska vara konstruerad och underhållas. Där står att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Vi ser att det ofta saknas kunskap hos anläggningsinnehavarna om vad det innebär. Läs mer om:

Senast granskad: 2022-11-16