Leksaksbil på bilbana

Leksaker

Marknaden är full av elektriska produkter med barn som målgrupp. Det är nattlampor med roliga motiv, bords- och taklampor utformade som djur och leksaker eller andra leksaksliknande artiklar som har sin hemvist i framför allt köket.

Design som liknar leksaker

En del lampor (230 volt) ges en leksaksliknande design för att tilltala barn. Lågspänningsdirektivet (LVD) har en klar ståndpunkt emot leksaksliknande (”child appealing”) lampor och en sådan lampa får ett försäljningsförbud i de flesta fall.

I produktstandarden (EN 60598-2-10) under avsnittet  "Armaturer - Del 2-10: Särskilda krav – Flyttbara armaturer för barn" så får en bordslampa för barn inte ha en spänning på mer än 24 volt.

Alla dekorativa eller leksaksliknande elprodukter behöver inte vara farliga för barn, många kan vara konstruerade så att barnet kan hänga och klänga i dem utan att någonsin komma i kontakt med beröringsbar spänning.

Nattlampor

Nattlampor kan locka barn till uttaget och ökar därmed risken för att ett barn kommer i kontakt med spänning. Om nattlampan är av dålig kvalitet kan den gå sönder och dela på sig vilket kan få katastrofala följder. 

Nattlampor som är utformade med en uppåtstickande del kan under ogynnsamma förhållanden ge efter när ett barn häver sig i den för att resa sig, så kallad hävstångseffekt.

Nattlampor bör inte se ut som en leksak. En enkel rund ljusplugg är det bästa ur elsäkerhetssynpunkt.

Senast granskad: 2024-02-07