Två personer diskuterar diagram på en skärm.

Utredningar och analyser

Ett viktigt verksamhetsområde är utredningar och analyser. För att få reda på vilka risker som finns med el kartlägger vi bland annat elrelaterade olyckor.

Kunskaperna använder vi sedan när vi utarbetar föreskrifter och i vårt standardiseringsarbete. På så sätt bidrar vi till trygg och störningsfri el.

Elsäkerhetsverket arbetar även med att utveckla olika metoder som komplement till traditionell tillsyn och marknadskontroll. Via ökad omvärldsbevakning, riktade utredningar, kvalificerade analyser och strategier räknar myndigheten med att kunna agera mot tydligare resultat för att nå verksamhetsmålen.

Senast granskad: 2022-01-31