Arkitektritningar på bord med lyftkranar i bakgrunden

Planera ditt batterilager

Det finns en hel del att förbereda och planera inför installationen av ett batterilager. Var ska batterilagret placeras? Hur ska anläggningen användas? Vilka batterier ska jag välja och vem ska installera det?

Vilka förutsättningar finns?

När du planerar för ett batterilager är det viktigt att undersöka vilka förutsättningar som finns. Du behöver veta var installationen ska placeras för att vara så säker som möjligt. Du behöver också ha tänkt igenom hur anläggningen ska användas för att kunna välja rätt kapacitet på batterilagret.

Placering av batterilagret

Batterilager av litiumjontyp kan köpas som en färdig CE-märkt produkt. Denna typ av produkt brukar ha ett inbyggt värme- och kylsystem då litiumjoncellernas arbetstemperatur bör hållas inom cirka 5-40 grader Celsius. Ett batterilager kan även platsbyggas av individuella celler och används litiumjon så krävs även kringutrustning för batteristyrning och övervakning. I båda fallen är det viktigt att se över vilken placering batterierna ska ha, inte minst med hänsyn till de krav som ställs på värme och ventilation. Kontrollera också om den tänkta placeringen faller under Boverkets byggregler om brandcellsindelning BBR 5:53.

Om Boverkets byggregler, BBR (länk till boverket.se)

Val av batterier och kostnader

När du jämför olika typer av batterilager bör du fundera på hur anläggningen ska användas. För en småskalig solcellsanläggning i en villa eller ett radhus är batterilagrets främsta uppgift att flytta lagrad energi från dag till natt. Trots att litiumjonbatterier har ett högre inköpspris än blysyra- eller nickelmetallhybridbatterier gör litiumjonbatteriets höga verkningsgrad, högre urladdningskapacitet och bättre tålighet mot laddningscykler att totalkostnaden normalt blir lägre.

För att räkna ut vilket batteri som blir mest kostnadseffektivt fördelar du inköpspriset på batterilagrets användbara energikapacitet och det möjliga antalet laddningscykler som anläggningen har under sin livslängd. Detta ger en uppskattning av nyttjandekostnaden. Mer noggranna beräkningsmetoder finns i SS-EN 60300-3-3 från SEK, Svensk Elstandard. Det elinstallationsföretag du har tänkt anlita för installationen ska kunna hjälpa dig att välja det batteri som passar bäst för din anläggning.

Mer information om olika typer av batterier hittar du i rapporten "Informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande små- och storskalig energilagring av el". Denna går att ladda ner i vår publikationsshop.

Till rapporten i vår publikationsshop

Vilka ska underrättas?

Innan du installerar ditt batterilager behöver du kontakta ditt elnätsbolag. Det kan även vara av värde att kontakta den lokala räddningstjänsten för att kontrollera om de har några önskemål kring märkning av anläggningen.

Elnätsbolaget

  • En skriftlig anmälan ska göras till elnätsbolaget innan installationsarbetet påbörjas. Detta bör göras i god tid då elnätsbolaget behöver utreda eventuella konsekvenser för nätet av det planerade batterilagret.
  • Innan ditt nya batterilager tas i drift ska det, tillsammans med installerad solcellsanläggning eller annan produktionsenhet, färdiganmälas till elnätsbolaget. Detta görs av elinstallationsföretaget, som även ska göra en kontroll av anläggningen innan den börjar användas.

Vem ska utföra arbetet?

För att ett batterilager ska vara säker finns krav på vem som får installera anläggningen och hur arbetet ska utföras.

Kolla upp elinstallationsföretaget

Elinstallationsarbete får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet och som utför elarbetet på sin egen elanläggning. Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Detta kan du kontrollera via vår e-tjänst Kolla elföretaget. Kontrollera samtidigt vilka elinstallationsarbeten som företaget får utföra. För installation av batterilager gäller att företaget är registrerat för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar". Även denna information finns i vår e-tjänst.

Jämför anbud och skriv avtal

Ta in anbud från flera elinstallationsföretag innan du bestämmer dig. Låt inte alltid priset styra. Det viktigaste är att du hittar ett företag som har bra referenser och som motsvarar dina förväntningar.

LÄS MER: Jämför anbud och skriv avtal

Senast granskad: 2022-11-23