Böcker i olika färger.

Mellanstadiet

Här hittar du som lärare lektionsmaterialet "Elsäker" framtaget till elever i mellanstadiet.

Om materialet

Elsäker är ett skolmaterial som vänder sig till lärare för åk 4–6. Materialet är tänkt som ett stöd till dig som är lärare och undervisar om elektricitet och elsäkerhet.

Materialet besvarar frågor som till exempel: Vad är elektricitet? Hur gör man det elsäkert hemma? Och hur använder man elektriska prylar på rätt sätt? 

Materialet utgår från tre filmer. I filmerna får vi träffa Hanna och Leon som diskuterar el och elsäkerhet på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Deras diskussioner och funderingar varvas med förklarande animationer. 

Den här handledningen är även ett stöd när ni arbetar med lektionsmaterialet och ger tips på hur det går att variera beroende på elevernas nivå för att de ska kunna ta sig an, förstå och aktivt tillämpa de viktigaste delarna i ett elsäkert agerande.

Lärarhandledning (pdf, 1,5 MB)

De olika områdena innehåller:

• Film
• Diskussionsfrågor
• Begrepp och förklaringar
• Övningar
• Quiz

I lärarhandledning finns kopplingar till läroplanen beskrivet.

Område 1 – Vad är elektricitet?
Vad är energikällor? Var kommer elektriciteten ifrån och hur kommer den till våra hem?

Område 2 – Elsäkerhet i hemmet, inne och ute.
Vad ska man tänka på och hur ser man skillnad på jordat och ojordat vägguttag?

Område 3 – Använda elektriska produkter på ett säkert sätt.
Hur du använder och tar hand om dem.

Område 4 – Shoppa elektriska produkter.
Fundera över var du köper dem. Vad är CE-märkning och var lämnar jag mina trasiga elektriska prylar?

Senast granskad: 2024-01-02