Ung man i varselväst och hjälm med kablar över axeln.

Ny i branschen

Om du funderar på att börja sälja elektriska produkter är det viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för produkten och planera för hur du ska se till att alla krav uppfylls.

Är du osäker hur du ska göra? Börja så här!

Inventera vilka produkter du tillhandahåller

Först och främst måste du känna till vilka produkter som du tillhandahåller. Tänk på att definitionen av att tillhandahålla är ganska vid och även omfattar uthyrning och vissa gåvor.

Identifiera din roll och ditt ansvar

Vilken ekonomisk aktör är du eller ditt företag? Är du tillverkare, importör eller distributör? Att känna till sin roll är en förutsättning för att du ska förstå vilket ansvar som just du har. Många är exempelvis tillverkare i lagens mening utan att ens känna till det. Tänk också på att du kan vara tillverkare för en del av produkterna som du säljer och distributör för andra.

Hur ska din produkt användas?

Kommer produkten att användas i industrimiljö, explosiv miljö (ATEX), för yrkesmässigt bruk, av en bred allmänhet eller riktar den sig till barn? Målgruppen för produkten kan vara avgörande för vilket regelverk som styr och hur produkten ska deklareras, märkas, kopplas in och hur bruks- och installationsanvisningar utformas.

Sätt dig in i regelverket och inventera vilka regler produkten omfattas av

Ta reda på vilka regler som gäller för din produkt. De regler som Elsäkerhetsverket har marknadskontroll över finns listade på sidan Regler om produkter (se länk nedan). Du behöver också se över vilka andra produktdirektiv som gäller för produkten.

Se till att du har tillgång till rätt kompetens

Produktregelverket är omfattande och att se till att kraven är uppfyllda och efterlevs kräver resurser, både när det gäller tid och kompetens. Har du idag inte tillgång till den kompetens som behövs måste du se till att skaffa dig det.

Säkerställ regelefterlevnaden

Nu är det dags att se till att du och din produkt uppfyller alla relevanta krav. I våra regler om produkter står det tydligt vad som gäller för dig. Sedan är det bara att sätta igång.

Senast granskad: 2024-02-05