Group of People Connection Digital Device Concept

Arbeta hos oss

Att jobba hos oss innebär att du är med i en spännande utveckling och deltar i projekt med engagerade medarbetare som bidrar med sina olika kompetenser.

Elsäkerhetsverket är en arbetsplats med förmånliga arbetsvillkor och vår ambition är att möta alla våra intressenter på ett professionellt sätt. Elsäkerhetsverket har funnits sedan 1993. Vi arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. 

Annonsering av lediga tjänster

Som statlig myndighet annonserar vi ut alla våra lediga tjänster. Många visar intresse för att få arbeta på Elsäkerhetsverket. Vi kan dock inte bevaka spontana ansökningar för kommande lediga jobb.

Elsäkerhetsverket som arbetsplats 

Vi erbjuder:

  • individuella löner
  • goda möjligheter att kombinera arbete och familj
  • flextid 
  • 28, 31 eller 35 dagars semester, beroende på din ålder
  • subventionerad friskvård
  • ersättning för läkarvård och medicin

Myndigheten strävar efter att nå en jämnare könsfördelning och utökad etnisk och kulturell mångfald bland de anställda.

Jobba statligt - information från Arbetsgivarverket

Senast granskad: 2024-01-24