Arbeta hos oss

Att jobba hos oss innebär att du är med i en spännande utveckling och deltar i projekt med engagerade medarbetare som bidrar med sina olika kompetenser.

Elsäkerhetsverket är en arbetsplats med förmånliga arbetsvillkor och vår ambition är att möta alla våra intressenter på ett professionellt sätt. Elsäkerhetsverket har funnits sedan 1993. Vi arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra.

Utannonsering av lediga tjänster

Som statlig myndighet annonserar vi ut alla våra lediga tjänster. Många visar intresse för att få arbeta vid Elsäkerhetsverket men vi kan inte bevaka spontana ansökningar för kommande lediga jobb.
Lediga tjänster

Anställningsbeslut

Alla anställningsbeslut publiceras på vår webbplats.
Information om anställningsbeslut

Elsäkerhetsverket som arbetsplats

Vi erbjuder

  • individuella löner
  • goda möjligheter att kombinera arbete och familj
  • flextid
  • 28, 31 eller 35 dagars semester beroende av ålder
  • subventionerad friskvård
  • ersättning för läkarvård och medicin

Myndigheten strävar efter att nå en jämnare könsfördelning och utökad etnisk och kulturell mångfald bland de anställda.

Om att jobba statligt, på Arbetsgivarverkets webbplats

Kontakt

Elsäkerhetverket
Box 4
681 21 Kristinehamn.

E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Mer information

Sidansvarig: Sandra Hjelm