Byta ett ojordat vägguttag

En del enklare arbeten, som att byta ett ojordat vägguttag för högst 16 A, kan du få göra själv, om du har kunskap om hur du ska göra. Du får dock INTE byta från ojordade till jordade uttag själv.

Är du det minsta osäker ska du alltid kontakta ett elinstallationsföretag. Felaktiga kopplingar kan innebära livsfara.

Bryt strömmen

Det är tillåtet att byta vägguttag själv, men bara sådana som är avsedda för högst 16A och som är placerade i en egen kapsling eller dosa. Säkrast är att anlita ett elföretag då felaktiga kopplingar kan innebära livsfara.

Vill du byta från ojordat till jordat vägguttag måste du anlita ett elföretag för att dra fram skyddsjordsledare och för att byta alla vägguttag i rummet. Det är inte tillåtet att byta ut endast ett uttag i ett rum och låta resten vara ojordade.

Bryt strömmen genom att koppla bort den säkring som uttaget är anslutet till eller slå ifrån huvudströmbrytaren. Kontrollera sedan att strömmen är bruten en extra gång. Exempelvis med en bordslampa eller hårfön som du vet fungerar.

Så här gör du steg för steg

1. Skruva bort kåpan från uttaget.

2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.

3. Skruva loss ledarna. Om ledarisoleringen är sprucken - anlita ett elföretag.

4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. Om den är skadad, klipp bort den skadade biten, avisolera 6-7 millimeter och tvinna trådarna.

5. Anslut ledarna till det nya uttaget. Dra åt skruvarna och se till att inga koppartrådar sticker ut.

6. Sätt tillbaka insatsen i väggdosan och skruva fast den i dosans fästning. Skruva till sist tillbaka kåpan över uttaget. Slå på strömmen och testa att uttaget fungerar med till exempel en hårfön eller lampa.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Kopplasäkert.se kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Kopplasäkert.se

Senast granskad: 2022-06-16